Aksjonen fikk en flying start.

Torsdag 14. april startet en spontan underskriftsaksjon som allerede i løpet av 1 dag nådde antallet som kreves for behandling i kommunestyret. 

Ved en misforståelse ble aksjonen da stengt, men nå er den videreført ved nyåpning under https://minsak.no/sak/977

For kommunestyret er det interessant å se antall underskrifter for å måle interessen.

Initiativtaker til aksjonen er Stefan Kusterle , som i flere år har redigert en Facebookside om Tindtunnelen. Aksjonen gjennomføres på nettstedet til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, som brukes til å markere interessen for lokale innbyggerinitiativ.

Alle kan delta, uansett bosted, inn- og utlendinger etc, alle aldersgrupper.

Send gjerne denne oppfordringen videre til alle kjente som bør være med å påvirke denne saken.

Pr 17. mai 2016 er også den siste aksjonen avsluttet. Kommunen har plikt til å behandle saken innen 6 måneder fra 14. april 2016.

 

 

Sist oppdatert ( 12. mai og 7. juli 2016 )