Vegvesenets forslag til NTP-prioriteringer kom 29. februar 2016 for perioden 2018-2029.

Som følge av ”samfunnsøkonomiske vurderinger” er E8 flyttet bakover i prioriteringsrekken. Her kan bemerkes at Vvs vurderinger ikke tar hensyn til at østre E8 kommer nærmere til Ullsfjordforbindelsen og Tindtunnelen.

Den nye prioriteringen har utløst ny debatt om trasevalget for E8, øst eller vest. Noen av innleggene tas inn under Artikler her på nettstedet.

Fristen for kommunens innspill til NTP går ut i april 2016.

Fylkestinget skal behandle NTP før sommeren 2016.

Stortinget får saken våren 2017 fra Samferdselsdepartementet for behandling før sommeren 2017.

Inntil departementet leverer forslag til Stortinget våren 2017, kan kommunen teoretisk komme med nye planvedtak som innspill til NTP. Det vanlige er at NTP-saken i praksis anses ferdig fra kommunen i april 2016.

Kommunen har derved mulighet til å fremme Tindtunnelen som plansak i løpet av høsten 2016.

 

 

 

Sist oppdatert ( 12. mai 2016 og 7. juli 2016 )