Avsluttet etter 14 års planlegging og drift. Tingretten hadde avsluttende skiftesamling 11. mai 2016 for Polarporten AS. Boet gjøres opp uten noen dekning til kreditorer eller aksjonærer.

I skiftesamlingen foreslo kreditor/aksjonær Terje Walnum at konkurskarantene bør vurderes for styreleder Martin Hansen, ettersom han har iverksatt en unødvendig konkurs. I retten ble det opplyst at karantene bare blir vurdert hvis straffbare forhold har forekommet. Det er øyensynlig ikke straffbart å foreta dumme eller latterlige beslutninger, bemerket Walnum.

Ettersom feilaktige beslutninger om konkurs har medført et unødvendig tap på anslagsvis 6-7 millioner kroner, så er veien åpen for erstatningskrav mot styreleder/styret for dette påførte tapet.

Bostyrers beretning viser at alle eiendeler i PP er overtatt av det nye selskapet Tindtunnelen Tromsø AS og Terje Walnum i samarbeid. Dette omfatter utredninger, planprogram og nettsted, dvs alt som er aktuelt for å videreføre tunnelprosjektet.

TT Tromsø vil bruke sommeren til planlegging av virksomheten. Deretter kommer forslag om styrevalg, finansiering og aksjeutvidelse.

I mellomtiden etableres et råd/arbeidsgruppe for å planlegge virksomheten.

Nyheter kommer etter hvert på disse nettsidene.

 

Vennligst husk underskriftsaksjonen for Tindtunnelen og E8 i regi av Stefan Kusterle, som redigerer Facebook-siden med navn Tindtunnelen. Du finner aksjonen på https://minsak.no/sak/977.

(Oppdatert 12. mai 2016)