Prosjekt Tindtunnelen videreføres uten opphold.

Avisen iTromsø hadde en større artikkel om avvikling av Polarporten på s 3 den 14. april. Journalisten hadde stort sett radbrukket emailen til aksjonærene fra Terje Walnum den 11. april.

Ifølge journalisten er det flere grupperinger som ”konkurrerer” om å føre prosjekt Tindtunnelen fram til en positiv konklusjon. Det er ukjent foreløpig hvem disse er.

Terje Walnum har i eposten til aksjonærene opplyst at han som største kreditor vil forsøke å overta Polarportens eiendeler og ta initiativ til videreføring av prosjekt Tindtunnelen.

Bostyret for Polarporten AS har frist for krav overfor boet til 25. april og skiftesamling 11. mai.

Aksjonærenes økonomiske interesser blir formelt nullet ut ved den unødvendige konkursbegjæringen fra avgått styreleder Martin Hansen.

Terje Walnum har foreslått at aksjonærenes interesser kan ivaretas ved at utførte kostnader hittil i prosjektet taes med ved oppgjøret når Tindtunnelen realiseres. Hvis dette lykkes, så kan det taes hensyn til aksjonærenes innskudd og andre kostnader. Et slikt forslag må fremmes fra tiltakshaveren for prosjekt Tindtunnelen når byggingen er vedtatt.

Det forutsetter at nye initiativ for prosjekt Tindtunnelen kan få en positiv konklusjon.

Følg med på nettsidene fremover. Vi legger ut meldinger når det skjer noe nytt.


Følg underskriftsaksjonen for Tindtunnelen og E8 på https://minsak.no/sak/977.

 

 

 

Sist oppdatert ( mandag 02. mai 2016 08:29 )