Det ser nå ut til at plansaken for Tindtunnelen kan drives videre med ny styrke etter at konkursens etterdønninger blir vel overstått.

Fristen for krav i boet var 25. april, og skiftesamling blir 11. mai. Antakelig blir dette avsluttende skiftesamling, deretter kan vi konsentrere oss om fremtiden.

Den unødvendige konkursen har medført forsinkelser i fremdriften og nullstilling av aksjonærenes innskudd. Disse omstendighetene må vi forsøke å rette opp på best mulig måte.

Etter 11. mai kommer det en kunngjøring om videre fremdrift

Som største kreditor forsøker Terje Walnum å overta de eiendelene som har betydning for Tindtunnelens videre behandling og fremdrift.

Et nytt aksjeselskap, Tindtunnelen Tromsø AS, er etablert for å sikre en fortsettelse av prosjektet. Etter hvert blir det aksjeutvidelse og styrevalg for å ivareta alle oppgaver som er aktuelle.

Vi starter med å etablere et råd for virksomheten. Der skal vi diskutere finansiering og fremgangsmåte for prosjektet, før vi foreslår styrevalg og aksjeutvidelse.


Nye meldinger kommer her på nettstedet etter hvert som det skjer noe

Vennligst husk underskriftsaksjonen for Tindtunnelen og E8 i regi av Stefan Kusterle, som redigerer Facebook-siden med navn Tindtunnelen. Du finner aksjonen på https://minsak.no/sak/977.

 

 

Sist oppdatert ( 12. mai og 7. juli 2016 )