Tindtunnelen er kommet med i planen.

Kommunestyret behandlet kommunedelplan for Ramfjord 26. mars 2014, herunder båndlegging av arealer for E8-trase og tilknytning til Tindtunnelen. Båndlegging ble godkjent, men kommunen skal også utføre ekstra utredning for E8-trase Nordbotn - Leirbakken - Laukslett - Sandvikhøyden.

Vi mener at kommunens E8-vegsløyfe rundt Sandvikhøyden og Nordbotn gir klart dårligere transportforhold enn E8 gjennom Tindtunnelen med 13,5 km veginnkorting.

Kommunens unødvendige utredninger medfører tidsforsinkelser for gjennomføring av E8 og Tindtunnelen.

Statsminister Erna Solberg og regjeringen har øremerket 5 milliarder kr til 4 Tromsøprosjekter: E8 østre i Ramfjord, Tindtunnelen, ny Kvaløyforbindelse og fergefri Ullsfjordforbindelse. Det kreves kommunalt planvedtak for å få midlene løsgjort til hvert enkelt prosjekt.

Kommunens valgte forsinkelser fører til at det blir vanskelig å få noen planvedtak ferdige før kommende kommunevalg. Dette forlenger plager og ulykker for E8-brukerne og Ramfjordens befolkning.

Kommunen har ikke behandlet siste leireskredrapport fra NGI datert november 2012 som uttaler at Leirbakken er Troms fylkes farligste område vedr leireskredrisiko. Området er gitt nest høyeste risikoklasse fra fjære til fjell.

Tindtunnelen vil være et gunstigere alternativ til lang E8-sløyfe rundt Sandvikhøyden og Nordbotn. Tunnelen forkorter veglengden med 13,5 km og 27 km tur/retur for alle transporter og reiser til og fra Tromsø.

 

 

 

Sist oppdatert ( torsdag 17. april 2014 09:37 )