Tunnelåpningene blir på Tomasjord og i fjellsida vest for Ramfjordmoen.

Det ser ut til at mange tror at Tindtunnelen skal få tunnelåpning øverst i Tromsdalen, med 4-felts E8 oppover Dalen som legger det meste under asfalt og ødelegger Dalen for friluftsliv, fotball, skøyter, skiløyper, turløyper og det meste av det som er fint der i dag.

Dette er heldigvis helt feil inntrykk. Tunnelen er planlagt med påhugg på Tomasjord like nord for Troms Kraft. Den begynner i Skarsfjellet og fortsetter gjennom Tinden før den kommer ut på Ramfjordmoen. Intet i selve dalføret Tromsdalen berøres av tunnelplanene.

Kart er å finne bl a under tema Kart i oppslag 5: Kombinasjon av Tindtunnelen og vegforslag for E8 i Ramfjord. Anbefalt alternativ er tunnelen lengst nord og øst som går til Ramfjordmoen.

For å unngå naturperlen Tromsdalen økes lengden på tunnelen. Den blir 10,5 km lang. Vegen i dagen over Ramfjordmoen er på 2 km, og samlet lengde for prosjektet blir på 12,5 km fra E8 på Tomasjord til Fv 91 over Ramfjordmoen til Breivikeidet.

Vegen rundt i dag via Sandvikhøyden på E8 og Fv 91 er på 26 km, og veginnkortingen blir på 13,5 km.

Tunnelpåhugg ved Ramfjordmoen blir litt sør for Eiscat og helt borte i fjellsida. I Tromsdalen blir det påhugg under Evjenvn, tilsvarende som for Tromsøysundtunnelen som er 400 meter lengre nord.

Over Ramfjordmoen er østre alternativ det som gir minst inngrep i friluftsliv og naturverdier.

Tromsdalen unngår både trafikkstøy,trafikkulykker og asfaltdekke. Vi beholder alle friluftsaktiviteter som i dag og kan utvide med flere. 

Sør i Tromsdalen vil E8-trafikken bli halvert og enda mindre, fordi langkjøringen forsvinner inn i tunnelen. Dette vil redusere trafikkstøyen kraftig, med bedre helse og bedre eiendommer som resultat.

Vennligst bruk vår mailadresse eller telefon hvis du har spørsmål om  Tindtunnelen. God tur oppover Tromsdalen! Og over Ramfjordmoen!

 

 

 

Sist oppdatert ( torsdag 10. oktober 2013 19:11 )