Trasevalg i kommunestyret før nyttår?

Onsdag 22. august ble ferdig oppdart KU (konsekvensutredning) overlevert til behandling i Tromsø kommune.

Første trinn blir offentlig høringsrunde i 6 - 8 uker. I løpet av høringsrunden blir det folkemøter i Ramfjord, Tromsdalen og Tromsøya.

Etter høringsrunden kommer merknsdabehandling, deretter behandling av trasevalget i Byrådet, Byutviklingskomiteen og kommunestyret.

I denne omgang er det bare forslag om trasevalg som skal behandles. Tiltakshaver Polarporten AS har anbefalt traseen Tomasjord - Ramfjordmoen med tilknytning til Fv 91 på moen.

I neste omgang kan reguleringsplan fremmes. I tilknytning til den kan man vurdere bompenger, prioritering, finansiering og andre berørte spørsmål.

Med rask behandling og ferdig vedtak ved årsskiftet kan E8 Tindtunnelen komme med i behandlingen for neste runde i NTP (Nasjonal Transportplan).

I NTP er det nå avsatt 4-500 mill kr til E8 i Ramfjord. Man risikerer nå at denne avsetningen til Tromsø forsvinner til andre prosjekter. Vedtak om trasevalg for Tindtunnelen kan besørge at Tromsø får beholde avsetningen i NTP. 

 

 


 

Sist oppdatert ( onsdag 07. august 2013 11:15 )