Dobbeltløps tunnel med 4 kjørebaner vurderes.

Våren 2012 begynte rådgivningsfirmaet Rambøll AS på nye beregninger av anleggskostnadene for Tindtunnelen. Nå vurderes både enkeltløps og dobbeltløps tunnel med 4 kjørebaner.

Utredningen ble ferdig i slutten av juni og resultatet ble offentliggjort etter fellesferien. En dobbeltløps tunnel tilsvarer en trafikkvekst til over 8.000 biler pr døgn i løpet av en 20-årsperiode.

Enkeltløps tunnel med 2 kjørebaner og paralell rømningstunnel er kostnadsberegnet til 1641 mill kr i 2012 prisnivå.

Dobbeltløps tunnel med 4 kjørebaner er kostnadsberegnet til 2131 mill kr.

De siste årene har kostnader for veganlegg bygget av Vegvesenet vokst sterkt. De har sterkere prisstigning enn andre sektorer i samfunnet. Det kan åpne for at staten deltar i finansieringen for å holde bompengesatsene på et rimelig nivå.

Steinmassene fra Tindtunnelen kan bli på 2,7 millioner m3, tilsvarende ca 4,5 millioner tonn. Massene kan nyttiggjøres til mange gode formål i Tromsø (se annen artikkel).

Etter anleggsanalysen er oppdateringen for Tindtunnelens KU (konsekvensutredning) på det nærmeste ferdig. I august leveres den til kommunen som vil foreta offentlig høringsrunde.

Det fører til at planbehandling og trasevalg kan foretas i kommunestyret i løpet av høsten iår. Deretter utarbeides reguleringsplan som kan behandles i 2013.

Anbefalt trasevalg i KU er tunnel mellom Ramfjordmoen og Tomasjord på 10,5 km. Veg i dagen over Ramfjordmoen blir på 2 km. Dagens E8 og Fv 91 rundt fjord og fjell er på 26 km. Bilbrukerne tjener inn opptil 13,5 km for hver tur med Tindtunnelen.

 

 

 

Sist oppdatert ( søndag 30. juni 2013 12:51 )