Byrådet fikk utredning fra Vegvesenet.

Tromsø kommune og Vegvesenet hadde oppklaringsmøte i mai etter kommunens nei til E8 på vestsida av Ramfjorden.

For østsida har kommunestyret bedt Vegvesenet om å utarbeide reguleringsplan. I tillegg ønsker kommunestyret at Tindtunnelen skal vurderes.

Nå har Byrådet bedt Vegvesenet om å vurdere tunnel gjennom Fagerfjellet mellom Sørbotn og Ramfjordmoen. Isåfall vil man eventuelt unngå at E8 legges oppe i fjellsida. En tunnel kan også føre til at man unngår noen av innsigelsene i forhold til E8 på østsida.

Vegvesenet har nå meldt tilbake til kommunen hvordan man vurderer en slik løsning. De anbefaler ikke tunnelløsningen i Fagerfjell, og nevner at E8 på vestsida av Ramfjorden er et bedre prosjekt. 

Kommunen vil følge vedtaket i kommunestyret i april om E8 på østsida. Nå skal man undersøke holdbarheten i innsigelsene som ble levert i 2007, og vurdere påny traseen på østsida.

Valget mellom tunnel eller veg i dagen for Fagerfjell betyr ingenting for planene for Tindtunnelen.

 

 

 

Sist oppdatert ( søndag 30. juni 2013 09:22 )