Tindtunnelen fører til reduserte CO2-utslipp med 7.200 tonn pr år, 30 % lavere støynivå og færre personskadeulykker.

Utredningen om miljøforurensning fra tunnelprosjektet ble avsluttet i desember 2007. Den viser reduksjon i gassutslipp fra bilkjøring på ca 7.200.000 kg CO2 pr år og reduksjon av nitrogengassutslippene med 15 % fra nivået idag. Støynivået fra biltrafikken senkes slik at 30 % færre husstander og personer vil bli plaget av trafikkstøy på strekningen Tomasjord – Ramfjord langs nåværende E8.

Biltrafikken reduseres med 23.600.000 bilkm hvert år som følge av tunnelen som blir den nye E8 mellom Tomasjord og Ramfjordmoen.

Andre utredninger forutsier over 30 % reduksjon i personskadeulykker på strekningen. Nåværende E8 i Ramfjord er en av de mest utsatte ulykkesvegene i Troms fylke.

 

Se under Artikler: ”Tind-tunnelen: Byens beste miljøprosjekt?”

 

 

Sist oppdatert ( fredag 12. april 2013 18:56 )