Generalforsamlingen vedtok 26. mai 2011 å tredoble aksjekapitalen for å fullføre prosjektets planlegging.

Pengene skal brukes til reguleringsplan og oppdatering av konsekvensutredning med planforslag som ble levert til kommunen i oktober 2008.

Prosjektet har idag 337 aksjonærer og aksjekapital på 1.767.000 kr. En tredobling vil øke tilgjengelig kapital med ca 3,5 mill kroner.

Kommunestyret vedtok i februar 2011 å avvise Vegvesenets forslag om vegprising i Tromsø og nye bilavgifter. De valgte isteden å prioritere prosjekter som kan besørge egen finansiering. Eksempler på dette er bl a Tindtunnelen og  ny Kvaløyforbindelse.

Etter kommunevalget høsten 2011 er tiden inne til å gjøre konkrete vedtak om trasévalg for E8 Tindtunnelen, dvs vår anbefalte trasé Tomasjord - Ramfjordmoen. I en situasjon hvor alle ønsker å redusere trafikkulykkene, så blir E8 Tindtunnelen stadig mer aktuell.  Vegvesenet ønsker E8 på vestsida av Ramfjorden med bru over fjorden og minimal veginnkorting. Det fører til flere ulykker og personskader enn i Tindtunnelen.

Tindtunnelen bedrer Tromsøs miljøprofil med 7.380 tonn CO2-utslipp hvert år. Veginnkortingen blir på 13,5 km mellom Tromsdalen og Ramfjorden. Kjøreavstandene minker med gjsn 10,0 km.

Aksjeemisjonens første runde var i juni 2011, og neste runde blir i november 2012. Det blir egen emisjon for nye aksjonærer i Tindtunnelen. 

Bygging av tunnelen skal IKKE finansieres av aksjonærene. Byggingen finansieres ved bompenger og banklån.

Etter nedbetaling av lånene får aksjonærene tilbakebetalt aksjeinnskudd og renter for innskuddsårene.

I 2012 kan kommunestyret velge trasé for E8 Tindtunnelen. I 2017 kan du kjøre bil gjennom Tinden og Skarsfjellet mellom Tomasjord og Ramfjordmoen.

Under Aksjeinformasjon/Aksjetilsagn kan du melde deg på som ny støttedeltaker for prosjektet.

 

 

Sist oppdatert ( tirsdag 04. september 2012 21:03 )