Kan tilsvare over 50 fotballbaner.

Tindtunnelen blir bygd som 4-felts eller 2-felts veg, dvs dobbeltløps eller enkeltløps tunnel. Trafikkmengdene, kommunestyret og Samferdselsdepartementet avgjør dette valget. 

Steinmassene kan bli på 2,2 – 2,7 millioner m³, dvs opptil 4,5 millioner tonn. Halvparten og litt mer kan tas ut på Tomasjord like ved Tromsøysundtunnelen. Under halvparten kan komme ut på Ramfjordmoen litt sør for Eiscat og 2 km fra Fv 91.

Steinuttak 2014 – 2017.

Steinmassene kan bli tilgjengelig for brukerne i 2014 – 17, avhengig av hvor raskt kommunen vil behandle vår plansak. Uttaket fra tunnelbrytingen kan ta ca 2 år. Vi har midlertidige deponier og muligheter for midlertidig pukkverk.

I Tromsø er det mange behov for steinmasser. I Tindtunnelens planlegging foretrekker vi langsiktige avtaler og forutsigbar transport av steinmassene.

Vi ønsker også å bidra best mulig til byens utvikling. Vi mottar tips og ideer om hvor steinmasser kan gjøre uventet nytte.

Eksempelvis vil et område på 200x300 meter med gjsn 2 meters fyllingshøyde kreve ca 120.000 m³. Steinmasser fra tunnelen alene kan tilsvare ca 25 slike områder.

Større uttak fra fjellet?

I kombinasjon med tunnelbyggingen er det lansert ideer om parkeringsområder, omstigningsområde for busser, lagertanker, andre lagerrom, idrettshaller og andre positive formål. Alt som blir gjennomført vil føre til større steinuttak og nye steinmasser. Men alt må inn i planleggingen i tide. De som ønsker å drifte slike områder er velkomne til å ta kontakt.Mailadressen er This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tiden er inne for Tromsøfolk og bedrifter til å tenke nytt og komme fram med ideer til bearbeiding.

 

Sist oppdatert ( tirsdag 04. september 2012 20:58 )