Offentlig høringsrunde til høsten.

 

Innspurten er nå fullført for Tindtunnelens KU (konsekvensutredning). Etter fellesferien er de samlede rapportene overlevert til kommunen. Nå kan kommunen iverksette offentlig høringsrunde.

Tindtunnelens KU ble egentlig ferdiggjort i 2008 og levert til kommunen som planmyndighet. Dengang valgte kommunen å vente fordi man utførte konseptvalgutredningen "Vegvalg Tromsø". Nå er KVU'en avviklet og køprising med avgiftssoner er avvist av kommunestyret. Dermed er vegen åpen til å foreta trasevalg for Tindtunnelen.

Det er ialt 17 temarapporter og 3 samlerapporter som har fått sin oppdatering nå. Det er innsamlet nye data vedr trafikk, økonomi, anlegg mv, og alle beregningene er gjennomført pånytt.

Det ble nettopp gjennomført en aksjeutvidelse for Tindtunnelen som ledd i planene med utførelse av KU og reguleringsplan når trasevalget er foretatt i kommunestyret.

Det anbefalte trasevalget er tunnel mellom Ramfjordmoen og Tomasjord. Da kan tunnelbrukerne tjene inn opptil 13,5 km for hver tur i tunnelen.

Kommunestyret kan også velge mellom enkeltløps og dobbeltløps, 4-felts tunnel.

 

 

Sist oppdatert ( tirsdag 04. september 2012 20:56 )