1. mars 2011 kom rapporten fra den lokale sikkerhetsgruppen for E8 mellom Nordkjosbotn og Tromsdalen.

Gruppen i Vegvesenet skisserer samlede behov for utbedringer til ca 3.800 mill kr for denne E8-strekningen på ca 70 km. Det tilsvarer ca 55 mill kr i gjsn pr km, dvs mer enn prisen for helt ny vegbygging.


For parsellene Lavangsdalen – Tromsdalen kan nevnes:

Lavangsdalen midtrekkverk mv

325 mill kr

E8 vest i Ramfjord med midtrekkverk

1.000 mill kr

Laukslett – Sandvikhøyden – Nordberg

650 mill kr

Nordberg – Novakrysset 4-felts

870 mill kr

Nova – Tomasjord 4-felts

390 mill kr

 

 

Sum Lavangsdalen – Tomasjord

3.235 mill kr

 

Denne strekningen kan sammenlignes med E8 Tindtunnelen fra Tomasjord til Ramfjordmoen og videre til Sørbotn langs østsida av fjorden: 

 Sørbotn – Ramfjordmoen m/midtrekkverk     450 mill kr
 Tindtunnelen Ramfjordmoen – Tomasjord   1.200 mill kr

 En dobbeltløps tunnel med 4 kjørebaner koster ekstra   550 mill kr.

 Sikkerhetsnivået for E8 øst med Tindtunnelen blir klart bedre enn for E8 vest, beregnet av Vegvesenet.

Ulykkesnivået for E8 Sørbotn – Tromsdalen er idag på ca 16 personskader pr år. E8 vest kan forbedre dette med 2 skader pr år og 2 km veginnkorting.

Tindtunnelens ulykkesnivå er på 0,5 personskader pr år, beregnet av Vegvesenet, med 13,5 km veginnkorting. Tillegg for tilførselsveiene kan utgjøre 3-4 skader pr år. Dvs at E8 vest påfører ca 10 personskader ekstra og unødvendig pr år, hvis dette vegvalget opprettholdes.

Kommunestyret som planmyndighet har ansvaret for riktig vegvalg. Hvis ulykkesnivået skal reduseres til akseptabelt nivå, så må vegvalget fra mars 2008 gjøres om.

 

 

Sist oppdatert ( torsdag 18. august 2011 11:09 )