Det nye Byrådet går enstemmig inn for å avvise regplanen for E8 vest fra Vegvesenet. De vil ha E8 på østsida og åpner for Tindtunnelen.

Saken behandles i Byrådet 29. mars, Byutviklingskomiteen 10. april og kommunestyret 25. april. Da begynner en ny tidsregning for Ramfjorden, Tromsdalen, Lyngen og resten av Tromsø. Endelig kan man fjerne tvangstrøya som ble påført fra forrige ordfører Hausberg og regionvegsjef Naimak.

Alle gode krefter kan nå forenes om en lysere framtid for Tromsø og særlig de østlige delene av kommunen. Med 13 km kortere veg og omgjøring av E8 forbi Sandvikhøyden til vanlig fylkesveg, kan spaden stikkes i jorda for mange nye prosjekter.

Byrådet ber Vegvesenet om snarlig ny regplan for østsida. For parsellen Sørbotn - Ramfjordmoen kan dette gå kvikt. Parsellen ble ferdig utredet av Vegvesenet i 2007, og den er fri for innsigelser. Ny regplan bør kunne lages innenfor 6 måneder. Vegvesenet har nettopp vist tempo ved å lage 3 regplaner for E8 i Lavangsdalen og Balsfjord på rekordtid 4 måneder.

Hvis de ønsker å forsinke prosjektet på østsida, så er det nok av planfirmaer i Tromsø som kan ordne denne regplanen på rimelig kort tid.

For parsellen Ramfjordmoen - Tomasjord gjennom Tindtunnelen ligger planforslaget fra 2008 ferdig til behandling i kommunen og Vegvesenet. Det siste året har vi oppdatert KU (konsekvensutredningen) vedr trafikkdata, økonomi og anleggskostnader. Nå kan forslaget sendes ut på offentlig høringsrunde og deretter behandles som plansak med trasevalg.

E8 på østsida kan dermed fullføres uten vesentlige forsinkelser i forhold til vestsida. Vi må ikke glemme at et bompengevedtak for vestsida ville ha ført saken til ESA-domstolen, med mange års behandling, for lovbrudd på EØS-reglene.

Den 25. april kan bli dobbel flaggdag i Ramfjord, Tromsdalen, Lyngen og byen. Først fjernes skrekkens bru på vestsida, dernest kommer alle gode planer til utførelse på østsida. Ringvirkningene tar ingen ende!

I 2017 kan vi kjøre gjennom Tindtunnelen og få byens Europaveg i dobbeltløps tunnel, hvis planvedtakene nå får en rimelig fremdrift. Under Aksjeinfo/Aksjetilsagn kan du delta i kommende aksjerunde i mai for Tindtunnelen. Nå satser vi på å få inn nok til å fullføre regplanen og øvrige plankrav fra myndighetene.