Vegvesenet går inn for utbredt betaling av bomavgifter for alle bilpasseringer gjennom Ramfjorden. Det vil ramme både ramfjordinger, byfolk, næringslivet og alle vegbrukerne fra Nord-Troms.

Det startet med forslag i Transportplanen av 2007 om bomsats kr 30,- for alle som passerer E8 ved Kalvebakken. Innkreving på dette stedet vil ramme alle som bruker Fv 91 østfra og nordfra, i tillegg til de som bruker eventuell ny E8 på vestsida av Ramfjorden med brua.

EØS-reglene vil sette en stopper for slik innkreving. De tillater ikke at man skal betale for en veg som man ikke bruker (E8 vest) eller at man ikke får en vegforbedring.

Det medfører at E8 vest nå står uten vedtatt finansiering.

Fra 2007 til 2011 er kostnadsanslaget for E8 vest vokst fra 685 til ca 1.000 mill kroner. Det medfører en bompengesats på ca kr 45,- når alle på E8 deltar. Når brukerne av E8 vest alene skal finansiere dette, så blir bomsatsen så mye høyere at prosjektet ikke kan gjennomføres med antatt finansiering.

Det stopper ikke her. Vegvesenets sikkerhetsrapport fra mars 2011 viser kostnader på ca 1.900 mill kr mellom Leirbakken og Tromsdalen. Med delvis brukerbetaling her, så stiger kjøreprisen inn/ut av Tromsø til nye høyder.

For E8 vest og E8 videre til byen er Tindtunnelen alternativet. Så lenge regionvegsjefen nekter å vurdere tunnelen, så kan E8-brukerne vente nye høyder av brukerbetaling.

Ved en prosess for ESA-domstolen om bompenger vil prosjektet i E8 vest bli forsinket i rettssystemet i mange år. Alle tidsplaner for E8 vest vil bli ødelagt, og trafikken på E8 til/fra Tromsø vil gradvis stoppe opp.

Vegvesenet foreslår også økning av bomsatsene for å bære de ekstra kostnadene til midtrekkverk.

Tindtunnelen kan betales med en bomavgift på 26 – 30 kr pr tur for 13,5 km veginnkorting. De som ikke ønsker å betale, står fritt til å kjøre rundt. Vi innfører ikke Vegvesenets tvangssystem. 

 

 

 

Sist oppdatert ( onsdag 17. august 2011 09:41 )