Tunnelens bidrag til havnefyllinger, veger og annen utbygging i Tromsø kan bli på ca 2,0 millioner m³ steinmasser av høyeste kvalitet.

Tunnelen på 10,5 km sparer inn 13,5 av veglengden Ramfjord – Tomasjord på 26 km. Steinkvantum på 2,0 millioner m³ baseres på enkeltløps tunnel med 2 kjørefelt og paralell sikkerhetstunnel.

Hvis vi utvider tunnelen til 4 kjørebaner og 2-løps tunnel blir steinkvantum på ca 3,0 millioner m³.

Dette dekker Tromsøs vanlige byggebehov for mange år. Det vil også kunne dekke påtenkte havneprosjekter og de prosjektene som var påtenkt i anleggsplanene for et OL 2018.

Steinmassene kan hentes ut med halvparten på Tomasjord og halvparten på Ramfjordmoen. Transportlengden fra Ramfjordmoen til byens sentrale områder kan bli på 20-35 km, dvs at steinmassene kan få et vesentlig kostnadstillegg.

Dette åpner for rimelig bruk av store steinmasser i områdene Nordbotn, Sørbotn, Breivikeidet, Ullsfjorden mv. Utviklingslagene og andre bør sørge for å fremme gode prosjekter som kan nyttiggjøre steinmassene.

 

 

Sist oppdatert ( mandag 15. august 2011 10:15 )