Vegvesenet har annonsert nye reguleringsplaner for flere deler av totalstrekningen E8 Vollan - Tromsø.

Fra før har de siden 2008 jobbet med forslag til regplan for Sørbotn - Lauksletta på vestsida av Ramfjorden med bru. Nå er denne utsatt pga vurderinger om eventuelt midtrekkverk i Lavangsdalen.

Nye regplaner er nå annonsert for bl a Sørbotn - Storskreda og Storskreda - Laksvatnbukt. Merknadsfristen var 20. juni.

I vår merknad har Polarporten AS tatt opp spørsmålet om KU (konsekvensutredning) for hele strekningen E8 Vollan - Tromsø, ettersom dette aldri har vært utført. Vi har påpekt at Vegvesenet deler opp totalstrekningen i passende smådeler for å omgå lovens krav til KU.

Et annet forhold er at planene berører både Tromsø og Balsfjord kommuner, i tillegg til at 6-7 andre kommuner i Troms er i E8s influensområde. Vi mener at fylkeskommunen bør komme inn sterkere som planmyndighet, istedet for at hver kommune bestemmer eneveldig for hver sin bit av totalen.

I Tromsø førte dette til at samtlige kommuner i Nord-Troms ble ignorert av Tromsø kommune da E8 i Tromsø ble vedtatt å legges på vestsida av Ramfjorden med bru. Alle i Nord-Troms vil få kortere kjøreveg med E8 på østsida, i tillegg til ekstra veginnkorting med E8 Tindtunnelen.

 

 

Sist oppdatert ( lørdag 13. august 2011 14:18 )