Byutvikling i Tromsø kommune kan snart feire 3-årsjubileum for ikke-behandling av Tindtunnelens KU.

I oktober 2008 leverte vi ferdig KU utført ifølge Vegdirektoratets vedtatte planprogram. KU representerer ca 5 års arbeidsinnsats og omfatter 2 hovedrapporter, 1 samlerapport og enkeltrapporter for 21 utredningstemaer.

Tiltakshaver Polarporten AS anbefalte trasévalg mellom Tomasjord og Ramfjordmoen og veg i dagen 2 km over moen fram til Fylkesveg 91.

Det er Vegvesenet, ordføreren og Byutvikling som i fellesskap stopper behandlingen av KU for Tindtunnelen. Den formelle begrunnelsen er at Tromsø kommune siden 2008 har vært under vurdering i KVU (konseptvalgutredning). Dvs at hele vegnettet i området skal vurderes samlet, og da har man et grunnlag for å utsette enkeltsaker dersom man politisk ønsker det.

I KVU har Vegvesenet sørget for fritak for E8 i Ramfjord, for å unngå en sammenligning med Tindtunnelen. Fritaket er oppnådd ved å feilinformere dept'et om konkurranseforholdet mellom E8 øst og vest i Ramfjorden.

KVU kan anses som Finansdepartementets fremste verktøy til å forsinke statlig pengebruk, helst 4-5 år, slik at pengeutleggene forsinkes. Tromsøs ordfører var mer enn villig til å bli med på en slik prosess, uten å ane konsekvensene, dvs 4-5 års stopp for enhver vegutvikling i hele Tromsøområdet. Det er straffen for å la seg bruke i såkalte statlige evalueringsprosesser.

KVU nærmer seg nå slutten, og da kan formodentlig KU for Tindtunnelen bli behandlet.

Kommunestyret avsluttet KVU-behandlingen i februar 2011 ved å avvise køprising og rushtidsavgift. De endret Vegvesenets prosjektplan, foreløpig uten å anvise finansiering. Men kommunestyret vedtok en prioritering for prosjekter med egen finansiering. Det kan være f eks Tindtunnelen eller ny Kvaløyforbindelse.

Vegvesenet og departementet forsinker nå Tromsøs behov for å komme videre, ved at de ikke avslutter behandlingen av KVU. Etter kommunevalget i 2011 kommer de antakelig med nye avgiftsforslag som kommunestyret må ta standpunkt til. Imens stoppes fortsatt alle vegplaner.

Sist oppdatert ( lørdag 13. august 2011 14:16 )