Pressekonferanse 28. oktober 2008 om resultatene fra utredningene.

Styreleder Magne Nymo for tiltakshaver Polarporten AS fremla KU for Tindtunnelen sammen med nestleder Wiktor Sørensen og prosjektleder Terje Walnum på pressekonferanse hos Næringsforeningen for Tromsøregionen.

Tilstede var representanter for avisene, lokale TV-stasjoner og radiomedia.

Tindtunnelen foreslås bygget med anbefalt trasévalg mellom Ramfjordmoen og Tomasjord. Dette gir tunnellengde 10,5 km og veg i dagen 2,0 km over moen fram til Fylkesveg 91 over Breivikeidet. Dagens veglengde er på 26 km og innsparingen blir på 13,5 km.

Vegdirektoratets modeller for samfunnsøkonomiske beregninger viser et overskudd på 785 millioner kr for 25 års drift. Som alternativ har Vegvesenet beregnet driften for E8 på vestsida av Ramfjorden til å gi et samfunnsøkonomisk tap på 235 mill kr. Forskjellen er på 1.020 mill kr i samfunnsøkonomisk gevinst med Tind-tunnelen og E8 på østsida av Ramfjorden.

Tindtunnelens innsparing av CO2-utslipp er beregnet til 7.200 tonn pr år. NOx-utslipp reduseres med ca 48.000 kg pr år. Tilsvarende gevinster oppnås for trafikkulykker og andre miljøfaktorer.

KU for Tindtunnelen skal nå behandles av Vegdirektoratet og Tromsø kommune før saken kommer til kommunestyret for planvedtak om trasévalg.

I september 2010 kan tilføyes at det nå er snart 2-årsjubileum for Buytviklings ikke-behandling av Tindtunnelen. I kommunen hevder man at de bør vente på Vegvesenets utredning om KVU (konseptvalgutredning) for Tromsø.

I realiteten lager man en 3-4 års beslutningspause for alle viktige vegsystemer i byen og rundt den. All viktig vegutvikling blir satt på vent, uten at det kommer noe positivt ut av ventetiden. De samfunnsøkonomiske kostnadene ved en slik unødvendig pause i all vegbygging og fremdrift er helt enorme.  

 

Sist oppdatert ( torsdag 11. august 2011 18:58 )