Befolkningen i Ramfjorden har startet en underskriftsaksjon mot EISCAT. Med over 300 underskrifter kan aksjonen kreve egen behandling av EISCAT som sak i kommunestyret.

Foreløpig er dette en dør-til-dør aksjon. Det arbeides med tilknytning til et av nettstedene som tar imot underskrifter.

EISCAT ble etablert i 1972 og skulle den gang være på stedet i 10-15 år.

 Ved revisjon av kommunedelplanen for Ramfjord er EISCAT gitt utvidete rettigheter. I planprogrammet får de utvidete rettigheter til båndlegging av grunnområder og nekte andre etableringer i nærområdet.

Dette tillates av kommunen uten forpliktelser for EISCAT, eller erstatning/innløsning av grunnområder.

Det medfører at EISCAT i flere år har forhindret etableringer og arbeidsplasser i området.

 

 

Sist oppdatert ( torsdag 11. august 2011 17:23 )