Kommunestyret avviste i februar Vegvesenets forslag om vegprising og nye bilavgifter. Utbyggingsplanene må derved endres og tilpasses til redusert finansiering.

Det ble vedtatt å prioritere prosjekter som kan besørge egen finansiering. Eksempler på dette er Tindtunnelen og ny Kvaløyforbindelse.

Behandlingen av KVU (Konseptvalgutredningen) for Tromsø er ikke avsluttet før Vegvesenet og regjeringen har konkludert. Etter valget kan de komme med nye avgiftsforslag for Tromsøs vegbygging og vegbruk.

Etter valget og avslutning av KVU kan kommunestyret kreve behandling av Tindtunnelens fremlagte konsekvensutredning (KU) med planforslag. Utredningen ble overlevert til kommunen og Vegvesenet i oktober 2008 og er ennå ikke behandlet.

 

 

Sist oppdatert ( torsdag 11. august 2011 14:08 )