Geologiske forhold og midtrekkverk utsetter E8-saken foreløpig til slutten av 2011 eller senere.

Vegvesenet har nå bekreftet at reguleringsplan forslag for E8 i Ramfjord er utsatt til høsten 2011 eller senere.

Vegvesenet varslet først fremlegging av reguleringsforslag til juni 2010, deretter kom utsettelse til august, og så til slutten av 2010. Nå er utsettelsen forlenget til et ukjent tidspunkt i 2011 eller 2012.

Ifølge Vegvesenets meldinger er det ny kvalitetssikring av geotekniske vurderinger og nye grunnundersøkelser som forsinker saken. Nye grunnundersøkelser er nå utført, men vurderingene er ikke ferdige. 

Nå kommer saken om midtrekkverk i Lavangsdalen som vil få virkning for Ramfjorden. Prosjektet kan også bli 200 mill kr dyrere, pluss nye kostnader vedr ekstra fundamentering.

Uansett, så blir det ikke noe ferdig reguleringsvedtak i 2011, og dermed ingen anleggsstart i 2012. Da kan kommunevalget i 2011 endre på alt.

Leirbakken er som kjent Ramfjordens farligste område med risiko for både leireutglidning til sjøen og jordras ovenfra fjellsida. Her kan man risikere å få både ny E8-bru, vegfylling for E8 i fjæra på 450 meters lengde og 13 meter over fjæra, det største vegkrysset i Nord-Norge utenom byene, nytt industriområde, trafikknivå som blir summen av E8, Fylkesveg 91 og industriområdet.

Vegvesenets undersøkelser gjelder bare for E8, og ingen har ansvaret for å vurdere den SAMLEDE belastningen av disse virksomhetene i fjordens farligste område. Slike vurderinger kan muligens komme i kommunedelplanen for Ramfjorden. Men da er det for sent, hvis man først godkjenner nytt industriområde på Leirbakken og planene for E8. 

 

Sist oppdatert ( torsdag 30. juni 2011 08:14 )