Tunnelpåhugg og vegtraséer for Ramfjordmoen og Tomasjord vil bli til reguleringsplaner. Etter fullføring av konsekvensutredningen for Tindtunnelen blir neste trinn å utvikle reguleringsplaner for dagstrekninger med tunnelpåhugg på Ramfjordmoen og på Tomasjord.

På Tomasjord kommer tunnelpåhugget ca 400 meter sør for Tromsøysundtunnelen. Vegen går ca 100 meter i dagen fra E8 mot Evjenvegen, der tunnelpåhugget kommer under Evjenvegen og går inn i fjellet mot Ramfjordmoen.

Fra Fagernes er det ca 1,6 km langs Fv 91 til tunnelvegen som blir ny E8. Fra Fv 91 er det ca 2,0 km veg i dagen vestover mot Tinden hvor det blir tunnelåpning.

Langs nye E8 over moen til tunnelen kan det bli avsatt ca 1.200 mål til næringsområde. Et område langs Europavegen kan tiltrekke mange bedrifter utenfra. Men mange bedrifter i Tromsø sentrum vil også få enklere distribusjon med plassering ved Europaveg på Ramfjordmoen.

Alle rapporter i konsekvensutredningen om Tindtunnelen finnes på nettsidene www.tindtunnelen.no under Temarapporter. Disse rapportene blir hovedgrunnlaget for utvikling av reguleringsplaner.

Rådgivningsfirmaer i Tromsø og resten av landsdelen blir invitert til å tilby utførelse av reguleringsplanene. Byutvikling i Tromsø kommune har inntil videre unnlatt å fremme konsekvensutredningen til behandling og trasévalg. Foreløpig setter dette også en stopper for utvikling av regplaner.

 

Sist oppdatert ( torsdag 26. mai 2011 21:22 )