Underskriftsaksjonen for Tindtunnelen og E8 på østsida av Ramfjorden fikk tilslutning fra 5070 deltakere.

Aksjonen startet høsten 2009 og ble avsluttet sommeren 2010.

Antall deltakere fra Ramfjorden ble over 500, dvs at majoriteten av områdets innbyggere er tilhengere av østsida og Tindtunnelen. Det motsatte ble hevdet av ordføreren og andre ved behandling av E8-saken i 2008.

Kravet til behandling i kommunestyret og fylkestinget er 300 underskrifter.

Underskriftsaksjonens resultater er behandlet i kommunestyret i april 2010 og senere i fylkestinget. Saken var også behandlet i kommunens kontrollutvalg. Vi anser nå saken for å være ferdig behandlet i de organene som skal ha saken.

Kommunestyret vedtok at Tindtunnelen skal sammenlignes med andre aktuelle prosjekter i aktuelle utredninger.

Som følge av fornyet interesse for underskriftene har vi pånytt åpnet tidsbegrenset adgang til underskriftregisteret. Selve aksjonen er ikke gjenåpnet. Denne adgangen blir nå stengt etter at den har vært åpen over 1 år fra september 2011.

Befolkningen i Ramfjorden tilhører både poststedene 9027 Ramfjordbotn og 9020 Tromsdalen. For å telle ramfjordinger, så er man avhengig av lokal kunnskap om de som hører under 9020 Tromsdalen.

Spørsmål om aksjonen besvares gjerne på vår vanlige mailadresse.