Informasjon og argumenter for valg av Tindtunnelen som ny E8 og hovedinnfartsåre til Tromsø

Er du vanlig bilist eller pendler til Tromsø har vi gode nyheter til deg! 

 

Tunnelinnslag

Tindtunnelen er et prosjekt fra tunnelselskapet Tindtunnelen Tromsø AS, som fremmer bygging av ny E8-parsell mellom Ramfjord og Tromsdalen med tunnel gjennom Tromsdalstinden.

Tunnelmunninger planlegges på Ramfjordmoen litt sørvest for EISCAT og på Tomasjord like nord for Troms Kraft. Det blir 400 meter sør for innslaget til Tromsøysundtunnelen mot Breivika Havn og Tromsøya.

Bedre og tryggere transportnett for Tromsø og distriktene rundt.

Tindtunnelen vil bidra til et bedre, sikrere og tryggere transportnett for byen og distriktene rundt. Tunnelen blir den nye E8-innfartsvegen til Tromsø, en innfartsveg som blir ishavs-hovedstaden verdig.

Ved ferdigstilt tunnel kan du kjøre 10,5 km i tunnel med hastighet 90-100 km/t og spare opptil 13,5 km hver veg, dvs 27 km kjøreveg innspart tur-retur for hver tur mellom byen og Innlandet.

Fra 2010 vil over 5.000 biler pr døgn kjøre strekningen mellom Ramfjorden og Tromsø - medregnet over 700 tungtransporter pr døgn.

Bygging av Tindtunnelen kan fjerne 80-90% av denne trafikken fra Tromsø-brua, fra Bruvegen, fra NOVA-krysset og fra E8 i Tromsdalen sentrum. Hovedtrafikken kan kjøre rett inn i Tromsøysundtunnelen mot Breivika og Tromsøya. Lokal gatebruksplan i Tromsdalen kan i tillegg fjerne mye trafikk fra E8 gjennom Tromsdalen sentrum og spare store kjørelengder for bilbrukerne.

Samfunnsgevinst, arbeidsplasser og kostnader for tunnelen

Andre prosjekter i forbindelse med tunnelprosjektet blir mere aktuelle i områdene Ramfjordmoen, Nordbotn og Breivikeidet. Det er tale om etablering av næringsområder, serviceanlegg tilknyttet Europaveg og transportknutepunkt, f eks bensinstasjon og bilserviceanlegg, overnatting, lagerbygg, aktiviteter med turistseverdigheter og opplevelsesturer mv.

En positiv næringsutvikling i Ramfjorden og Breivikeidet gir betydelig vekst i antall arbeidsplasser i lang tid fremover. Fergefri Ullsfjordforbindelse nordover blir mer betydningsfull.

Byggekostnad for Tindtunnelen er beregnet til ca 3.000 mill kr for dobbeltløps, 4-felts tunnel i 2017 prisnivå, og tilbakebetales ca 50 % med bompenger. I byggeperioden blir det omfattende ringvirkninger for hele Troms-regionen med arbeidsplasser og varehandel.

Jeg støtter Tindtunnelen - Hvordan kan jeg bidra til raskere fremdrift?

Folk flest er positive til en tunnel-løsning for den ulykkesbelastede E8- vegstrekningen Ramfjord - Tromsø. Vi aksepterer ikke at 3% av E8-brukerne skal bestemme kjøreveg for oss andre 97% av befolkningen i Tromsø kommune og Troms fylke.

Du kan bidra til Tindtunnelen ved å delta i den offentlige debatten og bli med som støtte-aksjonær i prosjektet.

Sjekk vår nyhetsseksjon og hovedmenyen for flere detaljer og informasjon om prosjektet Tindtunnelen og tunnelselskapet Tindtunnelen Tromsø AS.