Trafikantenes gevinst blir på 5,0 mill bilkm pr år med østre E8-trase.

Bilføreren fra Breivikeidet eller Lyngseidet som skal til byen kan ta Tindtunnelen fra Ramfjordmoen når østre trase er valgt.

Ved vestre trase må man kjøre videre til Leirbakken som er 4 km lengre kjøring.

Tunnel til Leirbakken blir 1,5 km lengre enn til Ramfjordmoen, så merdistansen pr tur blir 5,5 km og 11 km for hver reise.

Oppsummert blir dette omtrent 5,0 mill bilkm pr år det første året.

Trafikkfordelingen for E8 i Ramfjord er ca 60 % via Lavangsdalen, 20 % via fv 91 og 20 % via selve Ramfjorden.

Ullsfjordforbindelsen (UFB) vil redusere reisetid og distanser kraftig mellom nordfylket og byen.

Viktigste endring blir at trafikken via Lavangsdalen vil utgjøre mindre enn 50 % av E8-trafikken til byen, mens trafikken via UFB og Ramfjorden utgjør over 50 %.

Med sterk utbygging på Ramfjordmoen og Breivikeidet vil denne utviklingen forsterkes, og trafikken via Lavangsdalen vil utgjøre en mindre andel.

Dvs at østre trasevalg byr på stadig større fordeler, på parti med fremtiden. Mens vestre trase passer til fortidens trafikkfordeling.