Her følger noen viktige tidspunkter etter opplysninger fra kommunen og Vegvesenet.

28. april 2020:            Forslag offentliggjøres for regplan for vestre E8-trase.

28. apr-9. juni:            Høringsrunde.

9. juni:                        Frist for høringsinnspill.

19. juni:                      Merknadsbehandling ferdig hos Vegvesenet.

????????                   Informasjonsmøte offentlig om regplanforslaget (lovpålagt)

19/6 - 26/8:                Merknadsbehandling/politisk behandling i kommunens utvalg og komiteer.

26. august:                Kommunestyret vedtar regplan, østre eller vestre trasevalg.

????????                  Fylkesmannens klagefrist vedr regplanvedtak.