Aksjekapitalen vokste til 231.000 kr.

Siste emisjon ble gjennomført i september - oktober 2018. Da ble det tegnet 30 nye aksjer.

Aksjekapitalen vokste fra 201.000 til 231.000 kr.

Tindtunnelen Tromsø AS har nå 36 aksjonærer.

Neste emisjon vil bli begrenset til 115 aksjer, dvs en utvidelse på opptil 50 % av aksjekapitalen.

Styret har foreløpig ikke vedtatt en tidsperiode for neste emisjon.