Vestre E8-trase skal få nytt regplanforslag.

Statens Vegvesen har varslet at de vil fremlegge forslag til regplan for vestre E8-trase ca 28. april.

I august 2019 bestemte regjeringen at E8 skal bli fri for bompenger. Samtidig anbefalte regjeringen at E8s trase skulle endres fra østre til vestre trasevalg.

Østre E8 har vært trasevalget for flertallet i kommunestyret og regjeringen fra 2011 til 2020, og østre E8 er fremdeles gjeldende trasevalg. 

Etter høringsrunde for det nye regplanforslaget for vestre E8 skal kommunestyret behandle forslaget 26. august 2020.

Da kommer det et nytt valg mellom østre og vestre E8-trase.

Styret i Tindtunnelen Tromsø AS har i hele prosessen argumentert for å holde på østre trase med nærmeste forbindelse til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen (UFB).

Høringsrunden for forslaget til ny regplan er stipulert til 28. april - 9. juni.

Vi vil bidra med nye tips om innspill til høringsrunden på nyhetssiden og i andre artikler.