Raskere bevilgninger og veibygging rundt Tromsø.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen beordret 25. juni at Tindtunnelen skal være med i en samlet utbyggingsplan for E8 i Ramfjord, Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen.

Samtidig har han gitt oppdraget til regjeringens nye veibyggeselskap Nye Veier AS. Vegvesenet har fått ordre om å samarbeide om planene for E8.

Dette er et resultat av at Vegvesenets siste kostnadsoverslag for E8 kom til 2,8 milliarder kr. I jakten på lavere kostnader er dette blitt løsningen.

E8 i Ramfjord har en planlagt trase som omfatter Sørbotn – Saltdal – tunnel 3,2 km -   Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett. Tindtunnelen kan fjerne strekningen Ramfjordmoen – Laukslett fra E8-prosjektet. Fra Ramfjordmoen går Tindtunnelen inn i fjellet mot Tomasjord.

Denne avkortingen sparer ca 1/3 av E8-prosjektet i dagen, tilsvarende ca 800 mill kr. Dette kan bidra til å betale ca 1/3 av Tindtunnelen.

Staten tjener store penger på å bygge Tindtunnelen istedenfor ny/oppgradert E8 rundt Sandvikhøyden, Berg, Nova-krysset, Tromsdalen sentrum til Tomasjord. Dette kan gi grunnlag for lavere bompengenivå i tunnelen.

En samlet plan gir grunnlag for raskere veibygging i Tromsø og nye milliard-bevilgninger mye raskere.

Tindtunnelen dobbeltløps og 4-felts vil forkorte kjøredistansen til og fra Tromsø med ca 13,5 km pr tur.