I ekstraordinær generalforsamling 19. august 2016 er styret i Tindtunnelen Tromsø AS blitt valgt som følger:

            Magne Nymo, styreleder

            Frank Wøhni, nestleder

            Terje Walnum, styremedlem

Etter kommende aksjeemisjon, ved neste generalforsamling utpå nyåret, planlegges styret utvidet og supplert.

Da vil det også foreligge oppdaterte utredninger vedr anleggskostnader og fremtidige trafikkprognoser.