Tindtunnelen Tromsø AS gjennomførte sin tredje aksjeemisjon i dagene 30. august – 7. september 2017. 

Tilbudet om nye aksjer ble rettet til tidligere aksjonærer i Polarporten AS og nye interesserte.

Resultatet av denne emisjonen ble tegning av 45 nye aksjer. Aksjekapitalen vokste til kr 139.000,-.

Vi har nå et bedre utgangspunkt for de aktivitetene som kommer utover høsten og våren.

Neste korsvei for tunnelprosjektet blir kommunens godkjennelse av regplan for E8 i Ramfjord i 2017 eller 2018. Når E8 i Ramfjord har fått sin  løsning på plass, så er tiden inne til å få en prioritering av Tindtunnelen.

TT Tromsø har overtatt fra Polarporten AS alle utredningsrapporter og andre aktiva som kreves for videreføring av prosjektet.

Selskapets aksjonærliste finnes under Akseinformasjon.

Neste emisjon kommer ventelig i november 2017 med opptil max 69 aksjer.