Vi vil foreslå 28-33 kroner pr tur for vanlig personbil med rabatter på 10-30% for de som kjører ofte. Satsene blir bestemt av Samferdselsdepartementet etter behandling og anbefaling fra kommunen, fylkeskommunen og Statens Vegvesen.