Vegvesenet har ikke nok budsjettmidler før tidligst en gang etter 2030. Ettersom tunnelen egner seg for bompengebetaling, så kan bankfinansiering og bompenger betale byggingen lenge før offentlig finansiering kan bygge tunnelen.