Ca 3000 millioner kroner i 2017 prisnivå med dobbeltløps tunnel og 4 kjørebaner. Trafikken blir for stor for enkeltløps tunnel.