Små og store aksjonærer, i alt 370 aksjonærer pr oktober 2015 (se aksjonærlista for Polarporten AS). Vi mottar løpende påmelding fra nye aksjonærer (se Aksjeinformasjon). Aksjebeløpene går til å fullføre konsekvensutredningen. Beløpene betales tilbake med tillegg av renter ved nedbetalt tunnel. 

Etter avvikling av Polarporten AS i april 2016 har Tindtunnelen Tromsø AS overtatt som tiltakshaver for E8 Tindtunnelen (mer om dette under Nyheter).