Mellom Tomasjord og Ramfjordmoen hvis vår anbefaling blir fulgt. På kartene vises ulike alternativer som utredes. Vår anbefaling er nå fulgt i kommunens arealplan.