Det er 2.100.000 m³ førsteklasses stein som foreløpig er uten avtalte mottakere. Styret har bestemt at de første kjøperne kan handle med 50% rabatt opptil steinverdi på 5 millioner kroner. Forhåndssalg av stein foretas fra nå av.

Når tunnelbrytingen starter, så vil vi også besørge søknader til myndighetene om steinbruk til positive formål som er uten finansiering idag.