Kortere vei gir mindre bilutgifter, bensin, forsikring, reparasjoner etc. Det kan utgjøre opptil 2-4 kr pr km for en vanlig personbil.

Innspart distanse kan bli opptil 13,5 km pr tur og 27 km tur-retur for hver reise.

Den andre hovedposten er innspart TID, som verdsettes forskjellig av hver enkelt av oss. Tiden kan som kjent brukes til fritid, jobb, ferie, kjæresten, familien osv.

Vi får færre trafikkulykker og et utvidet, bedre felles vegnett. Miljøutslippene fra trafikken kan reduseres med ca 7.400 tonn pr år. Det tilsvarer over 9 % av Tromsøs totale biltrafikk i et år.