I Ramfjorden kan den bli den nye lokalvegen og i tillegg brukes til gang- og sykkelveg. I Tromsdalen sør for Pyramiden blir E8 internveg for boligområdene, Olavsvern og nye bedrifter som etableres langs den nye internvegen.

Den får antakelig status som fylkesveg.

Mellom Pyramiden og Tomasjord blir E8 fortsatt sterkt trafikkert, men mindre enn i dag, til å spre trafikk mellom Brua, Tromsøysundtunnelen og sentrale Tromsdalen.

Tromsøysundtunnelen vil overta trafikk fra Brua som følge av Tindtunnelens innslag på Tomasjord og fjerner trafikk fra E8. Ny gatebruksplan i Tromsdalen vil fjerne trafikk fra E8.