Stortinget gir tilslutning til pantsetting av fremtidige bompengeinntekter. Med et slikt pant kan bankene finansiere tunnelbyggingen. Bankene bruker trafikkanalysen til å vurdere prosjektet (5.000 kjt pr døgn fra 2010 og 8.000 pr døgn i 2035). Før Stortingets behandling skal fylkestinget og kommunestyret uttale seg om bompengesatsene. Tunnelen har foreløpig en egenkapital i steinmasser på ca 2.100.000 m3. Massene kan ha en verdi på 300-600 mill kroner.

Aksjonærene får intet ansvar for finansiering av byggingen, deres bidrag er begrenset til å bidra til finansiering av utredningsarbeidet.