Slå opp på Aksjetilsagn under "Aksjeinformasjon" på menyen. Fyll ut rubrikkene i skjemaet, sett inn navn/adresse. Trykk "Send" for ekspedisjon til oss. Skjemaet er ikke bindende. Du får formell invitasjon når vi har offisiell tidsperiode for aksjeutvidelse.

Velkommen som aksjonær.