Opptil 13,5 km pr tur og 27 km tur-retur for traséen Tomasjord – Ramfjordmoen. Det er 26 km å kjøre denne strekningen i dag på nåværende E8 og Rv 91, og tunnelen er på 10,5 km og 2 km i dagen over Ramfjordmoen (se kartet). Ved ulike start- og endepunkt for reisen kan innsparingen settes til 9-13,5 km pr tur og antatt gjennomsnitt 11,0 km pr tur. Totalt sparer bilistene ca 24.200.000 km på et år.