På vegen Tromsø - Vollan kjører ca 700 tungtransportbiler i gjsn. hvert døgn. Ikke alle disse er trailere. Pr år blir det ca 255.000 tungtransportbiler som passerer. Tindtunnelen bidrar til å fjerne hovedparten av disse fra Fagernes sentrum, Tromsdalen sentrum, Tromsøbrua mv.

De 2 siste årene har andel tungtransport forbi Sandvikhøyden vært på 11,9 % av total trafikk.

 

 

Sist oppdatert ( torsdag 26. mai 2011 03:02 )