Det nye selskapet er i virksomhet fra 25. april 2016.

Tindtunnelen Tromsø AS har overtatt og viderefører virksomheten til Polarporten AS. Hovedformål er å etablere Tindtunnelen mellom Ramfjord og Tromsdalen på 10,5 km som dobbeltløps, 4-felts tunnel.

Tindtunnelen vil avlaste nåværende E8 gjennom Fagernes og rundt Sandvikhøyden som er ulykkesbelastet og støybelastet. Kjøregevinsten blir på opptil 13,5 km hver vei ved bruk av Tindtunnelen.

 

Det nye selskapet har overtatt alle eiendeler og posisjoner fra Polarporten AS, herunder alle utredninger, prosjektplaner, planforslag, nettsted, logo, arkivinnhold og tiltaksposisjon. Herunder inngår vedtatt utredningsprogram fra Vegdirektoratet og departementet med posisjonen som tiltakshaver for prosjekt Tindtunnelen.

Polarporten AS måtte avvikle sin virksomhet etter en unødvendig konkurs som ble iverksatt av styreleder Martin Hansen. Ved dette ble alle aksjonærenes innskudd i selskapet nullet ut til ingen verdi.

Tindtunnelen Tromsø AS inviterer til utvidet styrevalg til høsten når fremdriften er blitt planlagt. Da blir det også anledning til å delta i utvidelse av aksjekapitalen. Foreløpig har vi etablert et råd som består av Magne Nymo, Trond Hammer, Frank Wøhni, Terje Walnum, Vegar Skogland, Frode Petersen og Tom Jensen. Samtlige var tidligere aksjonærer i Polarporten AS.

Det kommer ny informasjon på disse nettsidene etterhvert som vi har noe nytt å fortelle.