Våren 2015 anbefalte fylkesmannen vestre trase for E8, etter at Vegvesenet og flere andre etater protesterte mot kommunestyrets valg av østre trase.

I mai 2015 valgte Samferdselsdepartementet å anbefale østre trasevalg, i likhet med kommunen. 

I juni kom Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse, og det ble østre trase for E8. Dette er fra sommeren 2015 formelt planvedtak i saken. 

Det innebærer at Vegvesenet skal nå lage regplan for østre E8 og innbefatte dette i NTP (Nasjonal Transportplan). 

Dept’ets begrunnelse var bl a østre trases nærhet til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen. 

 

 

Sist oppdatert ( tirsdag 19. april 2016 19:24 )