Vegvesenet har offentliggjort nytt reguleringsforslag 2. september 2011.

Grunnlaget for dette er kommunestyrevedtak i mars 2008 vedr kommunedelplan for E8 i Ramfjorden, hvor vestsida ble valgt til trasé for E8 med bru over fjorden.

Den gang var ikke Tindtunnelen med i behandlingen og vurderingen.

Under behandlingen hevdet ordfører Hausberg usannferdig at flertallet av Ramfjordens befolkning er positive til E8 på vestsida av fjorden.

Underskriftsaksjonen i 2009-10 viste helt klart det motsatte, ved at over 500 underskrifter ble levert av folk fra Ramfjorden. Totalt antall underskrifter ble på 5.070.

Hastebehandling er nå etablert i fellesskap av ordføreren og regionvegsjefen. Man benytter seg av dødsulykkene til å presse igjennom Norges dårligste vegprosjekt, uten tilbørlig vurdering og diskusjon om alternativ.

Reguleringsforslaget blir nå sendt direkte på høringsrunde uten å gå via kommunen. Med dette tar man sikte på behandling i kommunestyret allerede i november, fylkestinget i desember og bevilgning på statsbudsjettet for 2012.

Man underslår i behandlingen at man har tenkt å kreve bompenger fra alle som kjører på E8, også de som IKKE bruker nyvegen, men kjører til Breivikeidet, Lyngen, østre Ramfjord og Nordbotn.

Denne bompengeløsningen er i strid med EØS-avtalen, og prosjektet vil bli opphengt i rettssystemet i årevis. Imens blir det ingen trafikkløsning i Ramfjorden.

Tindtunnelen kan avhjelpe hele denne floken ved bompenger i tunnelen og gratis kjøring for de som vil kjøre rundt.  

 

 

Sist oppdatert ( tirsdag 03. april 2012 22:34 )