Vegvesenets framprovosering av ny vurdering av vestre E8 utsetter og forsinker alle E8-planer.

Etter kommunens og regjeringens trasevedtak for østre trase i 2012 og 2015 fikk østre trase en ferdig regplan i slutten av 2017 som ble godkjent i kommunestyret.

Da hadde vegsjef Naimak lagt inn minst 4 store anleggsendringer som ikke var med i kommunens trasevalg. Hensikten var å oppnå stor budsjettsprekk for østre trase, og det ble oppnådd.

Senere i 2018 fikk Naimak i oppdrag å vurdere kostnadskutt for østre trase. Da kom han trekkende pånytt med påstander om at vestre trase var billigere og raskere å gjennomføre.

Disse bløffene fikk etterhvert til resultat at regjeringen anbefalte trasebytte fra østre til vestre trase.

Fra situasjonen for østre trase i slutten av 2017 har Vegvesenet hittil påført 2 og 1/2 års forsinkelse, men det stopper ikke der.

Nå skal de først holde på med oppstartet planprosess til august/september iår. Så kommer Fylkesmannens klagebehandling og lovlighetskontroll. Fylkesmannen har som kjent skrevet brev 12.mars om at denne prosessen er lovstridig, men Vegvesenet nekter å hensynta Fylkesmannens uttalelse.

Dermed kan et vedtak for vestre trase bli underkjent, og vi er alle tilbake der vi var sommeren 2019. En avvisning av vestre trase tidligst mulig i prosessen kan fremme en raskere E8-løsning for alle parter.

Tidligste anleggsstart for vestre trase er foreløpig 2022, men det er det tidligste, og det forutsetter ferdig, godkjent regvedtak i 2020, noe som ikke kan skje. Dvs at tidligste oppstart for en vestre trase kan bli 2023-24, men det er fremdeles det tidligste.

Østre trase kan bygge på eksisterende trasevedtak og regforslag til å oppnå nytt regvedtak i 2020, og derved oppnå anleggsstart i 2022, ettersom man bygger på gjeldende, vedtatt trasevalg.

Men Statens Vegvesen reg nord bør fjernes fra prosessen, ettersom de ikke er i stand til å opptre objektivt, nøytralt og ærlig.